موارد عدم شمول در تراکنش های بانکی به روایت تصویر

0 2,200

هوفر

فایل آموزشی موارد عدم شمول در تراکنش های بانکی  ، موضوع بند ۹ بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۱۶ را به روایت تصویر اینجا دریافت نمائید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.