بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۵۳ مورخ ۹۹/۶/۱۵ (اقدامات اجرایی در رسیدگی به صورت حساب های غیر واقعی)

0 500

هوفر

بخشنامه مذکور پیرو بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۲۳ در خصوص رسیدگی به صورت حساب های غیر واقعی توسط سازمان امورمالیاتی صادر و ابلاغ شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.