نرم افزارحسابداری صدگان

نحوه رسیدگی به صورتحسابهای غیر واقعی بصورت جدول

0 5,581

حسابداراپ

نحوه رسیدگی به صورتحسابهای غیر واقعی موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۲۳ مورخ۱۳۹۹/۲/۲۸(به صورت جدول) بدین شرح می باشد.

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.