بروشور گروه بندی مشاغل براساس آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ ق.م.م.

0 677

باعنایت به آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص گروه بندي صاحبان مشاغل وتکالیف مودیان درخصوص نوع دفاتر و روش هاي نگهداري آنها، بروشورهای ذیل جهت دسترسی سربعتر منتشر شد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.