نرم افزارحسابداری صدگان

بروشور گروه بندی مشاغل براساس آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ ق.م.م.

0 6,042

حسابداراپ

باعنایت به آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص گروه بندي صاحبان مشاغل وتکالیف مودیان درخصوص نوع دفاتر و روش هاي نگهداري آنها، بروشورهای ذیل جهت دسترسی سربعتر منتشر شد.

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.