نرم افزارحسابداری صدگان

کاهش نرخ تورم به کمک حذف صفر از پول ملی فریب افکار عمومی است

0 1,212

حسابداراپ

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: با حذف صفر از پول ملی ۴۰ درصد تورم در ظاهر به ۴ درصد تغییر می کند و نوعی گول زدن افکار عمومی و کتمان واقعیت محسوب می شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ابراهیم رزاقی کارشناس مسائل اقتصادی اظهار داشت: در شرایطی که ما با مشکلات متعددی از قبیل فقر و بیکاری بالا و اقتصاد نفتی و وارداتی و اقتصاد سرمایه داری مواجهیم حذف صفر از پول ملی تاثیری بر حل این مشکلات نخواهد داشت.

کارشناس مسائل اقتصادی افزود: وقتی تورم ۴۰ درصدی و فقر برای مسئولان ما عادی است حذف صفر از پول ملی و کاهش تورم چگونه ممکن خواهد بود؟!

وی متذکر شد: البته اگر یک سیستم درست اقتصادی داشتیم و تورم را کاهش می دادیم می توانستیم حذف چهار صفر را مطرح کنیم اما وقتی تورم هر ساله تکرار می شود بر فرض که چهار صفر را هم حذف کنیم هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. شاید با حذف صفر از پول ملی ۴۰ درصد تورم در ظاهر به ۴ درصد تغییر می کند اما در واقع همان است و نوعی گول زدن افکار عمومی و کتمان واقعیت محسوب می شود.

پندار سیستم

رزاقی با اشاره به دلایل مطرح شدن این طرح از سوی دولت در شرایط کنونی کشور بیان کرد: آیا بزرگترین مشکل فعلی ایران افزایش هزینه های بازیافت اسکناس است یا بیکاری و تعطیلی کارخانه ها و خدمت بانکها به فعالیتهای غیرتولیدی و بی خانمانی میلیونها ایرانی؟! دولت با وجود اطلاع از شرایط اقتصادی اما اقدامی در جهت حل مشکلات حل نمی کند لذا مجبور به فضاسازی و مطرح کردن مسائل بی ربطی مانند “مذاکره” و “حذف صفر از پولی ملی” می شود که هیچ دردی را هم از جامعه دوا نمی کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: با به کارگیری سیاست های تعدیل اقتصادی در دوران یاست جمهوری مرحوم رفسنجانی قانون اساسی در حوزه اقتصادی زیرپا گذاشته شد و در واقع اقتصادی پیاده شد که در آن هر کسی به دنبال سودآوری خود و ثروت حداکثری می رود.

وی در رابطه با تاثیر حذف صفر از پول ملی بر نرخ تورم و قدرت خرید مردم گفت: متاسفانه دولت در شرایطی که فضای واقعی جامعه فضای پولدار شدن یک عده خاص و فضای تورم زاست به جای مالیات گرفتن، پول و اوراق چاپ می کند و از بانکها قرض می گیرد. در واقع دولت با این طرح به دنبال درگیر کردن ذهن مردم است درصورتیکه این کار نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه هزینه های جدیدی را نیز ایجاد می کند.

رزاقی تصریح کرد: اگر ما مجلس درستی داشتیم دولت باید به خاطر عدم اجرای قانون خوب محاکمه و مجازات می شد اما متاسفانه مجلس نظارت خوبی ندارد.

کارشناس مسائل اقتصادی امکان بقای اقتصاد ایران را با حذف چهار صفر و سوء مدیریت ها غیرممکن دانست و گفت: مردم بیکارند و پول ندارند اما دولت خونسرد است و کاری نمی کند در نتیجه سود تولید فقط ۱۰ درصد و سود دیگر حوزه ها ۱۰ برابر بیشتر می شود.

رزاقی درخصوص تغییر واحد پول ملی در قدرت خرید پول ملی بیان داشت: در شرایطی که ساختار بودجه تولیدی نیست و درآمد دولت هم از طریق وام و قرض و چاپ اسکناس تامین می شود باید با دریافت تصاعدی مالیات جلوی تورم را گرفت، این کار ضمن افزایش قدرت خرید، باعث سرمایه گذاری بیشتر در حوزه تولید نیز خواهد شد اما دولت توجهی به این سیاستها ندارد.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.