نرم افزارحسابداری صدگان

اصلاح عبارت «ده برابر» در متن تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم

0 16,545

حسابداراپ

 در بند «ع» از تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور آمده است:

 عبارت «ده برابر» در متن تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی آن برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به عبارت «سی برابر» اصلاح می‌شود.

پندار سیستم

 تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم پس از تصویب لایحه بودجه ۱۳۹۹ ، به شرح زیر تغییر خواهد یافت:
 سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر سی برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود.
بنابراین با توجه به معافیت مالیاتی ماده ۸۴ برای سال ۱۳۹۸ به مبلغ ۳۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ، صاحبان مشاغلی که فروش کالا و خدمات سالانه آنها تا ۹.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشد مشمول مقررات این تبصره البته با توجه به شرایط مندرج در دستورالعمل صادره خواهند بود.
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.