نرم افزارحسابداری صدگان

پرسش پاسخ مالیاتی

0 3,306

حسابداراپ

آیا نقل و انتقال سوله و بناهای متعلق به کارخانه ها در شهرکهای صنعتی هم مشمول مالیات حق واگذاری محل هست؟


پندار سیستم

آیا از زمانی که زمین در شهرکهای صنعتی دراختیاراشخاص چه حقیقی و چه حقوقی قرارمیگیرد ولی مالکیت کماکان مربوط به شرکت شهرکهای صنعتی است مطالبه مالیات اجاره از شرکت شهرکهای صنعتی معقول ومنطقی است؟

درشهرکهای صنعتی زمین طبق توافق نامه ای طی دفترچه ای که به امضای خریدار و فروشنده (شرکتهای شهرکها صنعتی)  با مشخصات زمین واگذار  میگردد وخریدار خود براساس پروانه ساخت که بنام خودش است اقدام به ایجاد سوله وسایر محدثات میکند ودر زمان تنظیم سند مالیات نقل انتقال زمین دریافت می شود وشهرکها نیز مکلفند هنگام واگذاری زمین استعلام نمایند (دراین خصوص نیز بخشنامه وجوددارد) و زمانی که کل زمین وساختمان توسط خریدار به شخص دیگری واگذار شود مشمول مالیات نقل انتقال وحق واگذاری محل نیز میباشد ومشمول مالیات اجاره نمی شود.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.