نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۱۰۰۰/۹۸/۷۴۶۵مورخ ۱۳۹۸/۶/۹(حق سرانه درمان بایت بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد)

0 3,961

حسابداراپ

حق سرانه درمان بایت بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و مستمری بگیرانی که طبق مقررات از مستمری آنان حق سرانه کسر می گردد از ابتدای فروردین ۹۸ ، مبلغ ۴۸۴،۰۰۰ ریال تعیین گردیده است.


پندار سیستم

نرخ حق سرانه بابت اتباع  و مهاجرین خارجی که در چارچوب مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد نسبت به بیمه پردازی خود اقدام نموده و می نمایند از ابتدای سال ۹۸، مبلغ ۸۹۰،۰۰۰ ریال تعیین گردیده است.
 

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.