حسابان وب

نامه شماره ۲۶۷/۹۲۰ مورخ ۹۸/۶/۹(قابلیت استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی در مناطق آزاد)

0 2,981

حسابداراپ

اظهارنظر دفتر فنی و اعتراضات مودیان در خصوص قابلیت استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی در مناطق آزاد بدین شرح می باشد:


حسابداری علیمرادی
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.