نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۲۵۰/۴۶۸۴ مورخ ۹۸/۴/۱۵(نحوه تقسیط مالیات ابرازی سال ۱۳۹۷ مودیان اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری)

0 5,821

حسابداراپ

نحوه تقسیط مالیات ابرازی سال ۱۳۹۷ مودیان اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری توسط  امور مالیاتی شهر و استان تهران تشریح شد.


 نحوه تقسیط مالیات ابرازی ۱۳۹۷ اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری مشخص شد.

 به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نحوه تقسیط مالیات ابرازی سال ۱۳۹۷ مودیان اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری از سوی محمدرضا نوری رئیس امور مالیاتی شهر و استان تهران مشخص شد.

در این نامه که ۱۵ تیرماه منتشر شده، آمده است: با عنایت به اینکه مهلت ارائه اظهار نامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۷ اشخاص حقوقی و صاحبان درآمد املاک اجاری در حال اتمام می‌باشند و با توجه به اهمیت تحقق به موقع درآمدهای مالیاتی و همچنین  به منظور رفاه حال مؤدیان مالیاتی، در صورت درخواست تقسیط بدهی مالیات ابرازی توسط آنان، نحوه اقدام به قرار ذیل صورت پذیرد:

پندار سیستم

۱ . آن دسته از مودیان که درخواست تقسیط بدهی خود را قبل از انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه ارائه نمایند تقسیط بدهی آنها به شرط پرداخت حداقل ۵۰ درصد نقد و مابقی حداکثر تا ۶ ماه بلامانع است.

۲ . آ‌ن دسته از مؤدیان که درخواست تقسیط بدهی خود را پس از انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه ارائه نمایند تقسیط بدهی آنها به شرط پرداخت ۶۰ درصد نقد و مابقی حداکثر تا ۳ ماه بلامانع است.

۳ . تقسیط بدهی مودیان خارج از شرایط فوق منوط به ارائه گزارش توجیهی اداره کل و موافقت این امور است.
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.