نرم افزارحسابداری صدگان

قانون اعطای تخفیف به کارفرمایان

0 889

حسابداراپ

قانون اعطای تخفیف به کارفرمایانی که نیروی کارخود را از طریق مراکزاشتغال وزارت کاراستخدام می کنند بدین شرح است:


پندار سیستممحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.