حسابان وب

بخشنامه ۲۰۰/۹۷/۱۵۷ مورخ ۹۷/۱۱/۲۱(شرط برخورداری شرکت‌های بورسی از نرخ صفر مالیاتی)

0 1,718

حسابداراپ

شرط برخورداری شرکت‌های بورسی از نرخ صفر مالیاتی طی بخشنامه مذکور توسط سازمان امورمالیاتی اعلام شد.


حسابداری علیمرادیارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.