حسابان وب

بخشنامه ۲۰۰/۹۷/۱۵۷ مورخ ۹۷/۱۱/۲۱(شرط برخورداری شرکت‌های بورسی از نرخ صفر مالیاتی)

0 1,547
آکادمی محسن قاسمی

شرط برخورداری شرکت‌های بورسی از نرخ صفر مالیاتی طی بخشنامه مذکور توسط سازمان امورمالیاتی اعلام شد.


فینتوارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.