نرم افزارحسابداری صدگان

اطلاعات سامانه مودیان محرمانه است

0 1,101

حسابداراپ

اطلاعات سامانه مودیان محرمانه است و سازمان امور مالیاتی مجاز به افشای آن مگر به حکم قانون و یا مرجع قضایی نیست.


 طبق ماده ۱۵ اطلاعات سامانه مودیان محرمانه است و سازمان مجاز به افشای آن مگر به حکم قانون و یا مرجع قضایی نمی‌باشد.

پندار سیستم

 همچنین کارگروه راهبری سامانه مودیان مجازا ست در خصوص استفاده از این اطلاعات برای دستگاه‌های اجرایی و نیز استفاده از اطلاعات بصورت داده‌های ناشناس مشروط به رعایت حریم خصوصی اشخاص برا‌ی سایر متقاضیان تصمیم گیری نماید.

 تبصره ۱- سازمان مکلف است در ایجاد و استقرار سامانه نسبت به صیانت و حفاظت ازا طلاعات اشخاص و رعایت مقررات امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) اقدام نماید.

 تبصره ۲- متخلفین از مفاد این ماده ضمن جبران خسارت وارده مشمول مجازات موضوع ماده ۲۷۹ قانون مالیات‌های مستقیم می‌گردند.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.