نرم افزارحسابداری صدگان

حساب‌های ملی فصلی

0 835

حسابداراپ

حسابهای ملی فصلی، مجموعه‌ای از سري‌های زمانی فصلی را که در يک چارچوب حسابداری استاندارد هماهنگ شده‌اند، تشکيل می‌دهد.


پندار سیستم

تعاريف، مفاهيم، طبقه‌بندي‌ها و قواعد حسابداری ملی فصلی همانند حسابهای ملی سالانه بوده و مهمترين اهدافی که در تدوين حسابهای ملی سالانه در نظر گرفته می‌شوند در حسابهای ملي فصلی نيز مصداق می‌يابند.
هدف عمده از حسابهای ملی فصلی فراهم ساختن تصويری از تحولات جاری اقتصاد است. از اين رو، ويژگی‌هايی همچون دقت، جامعيت، انسجام منطقی، بهنگام بودن و تفصيل متعارف از جمله الزامات تهيه حسابهای ملی فصلی محسوب می‌شوند. در صورت تامين ويژگی‌های مذکور، حسابهای فصلی چارچوبی را فراهم می‌آورند که می‌توان از آن در زمينه ارزيابی، تجزيه و تحليل و بازنمايی تحولات جاری اقتصاد مورد استفاده قرار داد. بعلاوه، تحليل روابط پويا بين متغير‌های کلان اقتصادی، تجزيه و تحليل سيکل‌های تجاری، بررسی موقعيت اقتصاد در کوتاه‌مدت و يا تحت شرايط تورمی و بالاخره کنترل نتايج حسابهای ملی سالانه از ديگر مزايای حسابهای ملي فصلی بشمار می‌آيند.
ذکر اين نکته حائز اهميت است که دستيابی به اهداف فوق‌الذکر زمانی امکان‌پذير است که محاسبه و برآورد حسابهای ملی فصلی بر مبنای داده‌ها و اطلاعات قابل اتکاء جاری انجام گردد. به بيان ديگر، مزيت اصلی حسابهای ملي فصلی، ارائه تصوير جاری بخش واقعی اقتصاد به منظور اتخاذ تصميم در مورد روند فعلی آن است.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.