حسابان وب

بخشنامه ۲۰۰/۲۰۰۶۴ مورخ ۹۱/۱۰/۱۱ (عدم پذیرش جرایم پرداختی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی)

0 2,765
آکادمی محسن قاسمی

عدم پذیرش جرائم پرداختی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی طی بخشنامه  سازمان امورمالیاتی بدین شرح می باشد:


فینتوارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.