حسابان وب

نامه شماره ۲۳۲/۲۲۰۶۲مورخ ۹۶/۱۲/۱۴(نظریه در خصوص تبصره ماده ۸۶)

0 5,183
آکادمی محسن قاسمی

 دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی نظر خود را خصوص تبصره ماده ۸۶ (حق الزحمه) اعلام کرد.


فینتوارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.