نرم افزارحسابداری صدگان

میزان درآمد دولت از محل انواع مالیات بر خودرو

0 940

حسابداراپ

به تازگی گزارش عملکرد بودجه ای دولت در ۵ ماه نخست سال جاری توسط بانک مرکزی منتشر شده است. این گزارش نشان می دهد که درآمدهای مالیاتی دولت در ۵ ماهه نخست سال جاری با رشدی ۱۶.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۴۲.۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.


بخشی از این درآمدهای مالیاتی مربوط به درآمدهای حاصل از مالیات بر واردات خودرو، مالیات بر نقل و انتقال خودرو و مالیات بر شماره گذاری خودرو بوده است.

به گزارش تابناک اقتصادی، درآمدهای عمده دولت در بودجه شامل دو نوع درآمد می باشد: درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی. به تازگی گزارش عملکرد بودجه ای دولت در ۵ ماهه نخست سال جاری توسط بانک مرکزی تهیه و منتشر شده است. این گزارش نشان می دهد که دولت در ۵ ماهه نخست امسال توانسته است در مجموع ۴۲.۹ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی داشته باشد. این میزان درآمد مالیاتی در مقایسه با ۳۶.۷ هزار میلیاردتومان درآمد مالیاتی در مدت مشابه سال قبل رشد ۱۶.۸ درصدی داشته است. البته آنچه برای درآمدهای مالیاتی در بودجه ۹۷ مصوب شده بود تا دولت در ۵ ماهه نخست سال جاری آن را محقق کند، ۶۰.۳ هزار میلیارد تومان بوده است که عملکرد دولت نشان می دهد، دولت تنها توانسته است ۷۱ درصد از این درآمدها را محقق نماید.

میزان درآمد دولت از محل انواع مالیات بر خودرو چقدر است؟

درآمدهای مالیاتی خود از دو بخش تشکیل شده است: درآمدهای حاصل از مالیات های مستقیم و درآمدهای حاصل از مالیات های غیرمستقیم. مجموع درآمدهای حاصل از مالیات های مستقیم در ۵ ماهه نخست سال جاری ۱۹ هزار میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳.۴ درصد کاهش یافته است. همچنین میزان درآمدهای حاصل از مالیات های غیرمستقیم ۲۳.۹ هزار میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۰.۲ درصد رشد داشته است. بنابراین عمده افزایش درآمدهای مالیاتی دولت به دلیل افزایش در درآمدهای مالیاتی غیرمستقیم بوده است.

پندار سیستم

در بخش درآمدهای مالیاتی غیرمستقیم برخی مالیات ها مربوط به موضوع خودرو می باشد و دولت از محل واردات خودرو، نقل و انتقال خودرو و شماره گذاری خودرو در ۵ ماهه نخست امسال درآمدهای را کسب نموده است.

درآمدهای دولت از محل مالیات بر واردات خودرو در ۵ ماهه نخست سال جاری یک هزار میلیارد تومان بوده است  که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشدی ۸۱۸ درصدی داشته است. البته در بودجه پیش بینی شده بود که دولت از محل مالیات بر واردات خودرو در ۵ ماهه نخست سال جاری ۱.۸ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد که دولت تنها توانسته است ۵۶ درصد از این میزان را محقق نماید.

همچنین درآمدهای دولت از محل مالیات بر نقل و انتقال خودرو در ۵ ماهه نخست سال جاری ۲۷۰  میلیارد تومان بوده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۸.۱ درصد رشد داشته است.

درآمدهای دولت از محل مالیات بر شماره گذاری خودرو نیز ۴۷۰ میلیارد تومان بوده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸.۳ درصد کاهش داشته است.

در مجموع میزان درآمدهای دولت از محل انواع مالیات بر خودرو، یک هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان بوده است و این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته این میزان تنها ۱۱۷ میلیارد تومان بوده است. یعنی درآمدهای مالیاتی دولت در ۵ ماهه نخست سال جاری از محل انواع مالیات بر خودرو در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۳۸۷ درصد رشد داشته است! دلیل عمده این رشد، به رشد درآمدهای مالیاتی دولت از محل واردات خودرو باز می گردد.

میزان درآمد دولت از محل انواع مالیات بر خودرو چقدر است؟محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.