حسابان وب

بخشنامه ۲۰۰/۹۷/۳۲ مورخ ۹۷/۳/۶(پاسخ به سوالات صدور صورتحساب فروش ارز و حق العمل كاري)

0 2,808
آکادمی محسن قاسمی

سازمان امورمالیاتی با صدور بخشنامه فوق ، پاسخ به سوالات صدور صورتحساب فروش ارز و حق العمل كاري رااعلام کرد.


فینتوارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.