نرم افزارحسابداری صدگان

بند مالیات حتما به صورت تاکید است؟

0 1,001

حسابداراپ

مصطفی باتقوا _ حسابدار رسمی و حسابدار مستقل

متاسفانه در بین حسابرسان چنین جا افتاده که بند مالیات حتما به صورت تاکید است ، این کاملا غلط است.


طبق بررسیهای حسابرس بند مالیات میتواند اصلا در گزارش نیاید و آن موقعی است که شرکت تمام مبانی اصولی و قانونی در خصوص ثبت صحیح درآمدها و هزینه ها و … و اعمال هزینه های برگشتی و تسهیم درست هزینه ها بین منابع درآمدی مختلف مثل فروش داخلی ، فروش صادراتی و … انجام شده باشد و نرخ مالیاتی هم درست عمل شده باشد …در این حالت هر تفاوتی که در برگ قطعی بیآید نظر شخصی و سلیقه ای ممیز بوده و ربطی به شرکت و حسابرس ندارد مثلا ما برای برآورد هزینه م م ۲% دریافتنی را لحاظ کرده ایم ولی ممیز نظرش ۱% است و چند صد مورد مشابه دیگر ، که در این حالت تفاوت مطالباتی میشود هزینه دوره .

پندار سیستم

حالت دوم این است که علیرغم اینکه همه محاسبات صحیح است ولی قضاوت حسابرس این است که با توجه به رویه موجود در ادارات مالیاتی ازجمله اصل وصول مالیات به هر قیمت ممکن و داستان مغایرت اعلامیه های خرید و فروش و … حتما تفاوتی از سوی اداره مالیاتی مطالبه میشود در این صورت بند تاکید می آید و بدیهی است تفاوت مطالباتی اشتباه شرکت نبوده لذا میشود تغییر برآوردو هزینه سال جاری .

حالت سوم این است که حسابرس روی محاسبات ذخیره و نرخ مالیاتی با شرکت اختلاف نظر دارد و بند گزارش به صورت مشروط ، انحراف از استاندارد (بعضا با رقم و عمدتا انحراف بدون رقم) درگزارش میآید ، در این حالت تفاوت مطالباتی میشود تعدیلات سنواتی .

 در پایان متذکر میشوم نظر حرفه ای اینجانب که تحقیقات زیادی روی مباحث مالیاتی انجام دادم این است که در بهترین حالت ممکن نیز تا زمانی که برگ قطعی صادر نشده بند تاکید نوشته شود عمدتا به دلیل مغایرات قابل توجه در اطلاعیه های خرید و فروش که شرکت اصلا در جریان آن نیست . ضمن اینکه با وجود صدور برگ قطعی طبق ماده ۱۵۷ تا ۵ سال نیز امکان مطالبه تفاوت مالیات وجود دارد .محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.