نرم افزارحسابداری صدگان

شرط معافیت مالیاتی برای صادرات

0 995

حسابداراپ

معافیت مالیاتی برای صادرات به شرط ارائه ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی حاصل می شود.

پندار سیستم


 طبق مصوبه هیئت دولت کلیه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات را مطابق ترتیباتی که توسط بانک مرکزی مشخص می‌شود، به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.

اجرای تکلیف موضوع این تصویب‌نامه مبنای اعمال معافیت مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی کشور است.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.