حسابان وب

شرط معافیت مالیاتی برای صادرات

0 594

حسابداراپ

معافیت مالیاتی برای صادرات به شرط ارائه ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی حاصل می شود.

فینتو


 طبق مصوبه هیئت دولت کلیه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات را مطابق ترتیباتی که توسط بانک مرکزی مشخص می‌شود، به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.

اجرای تکلیف موضوع این تصویب‌نامه مبنای اعمال معافیت مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی کشور است.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.