حسابان وب

بخشنامه ۲۰۰/۹۷/۲ مورخ ۹۷/۱/۲۶(تفویض اختیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش)

0 2,644

حسابداراپ

بموجب بخشنامه جدید سازمان امورمالیاتی ، تفویض اختیار تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات برارزش افزوده تشریح شد.


توضیح سایت :بخشنامه تکمیلی را اینجا ببینید.

فینتو
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.