نرم افزارحسابداری صدگان

عدم پذیرش هزینه هایی که از طریق خرج چک مشتری

0 4,794

حسابداراپ

رئیس کل سازمان امورمالیاتی در خصوص عدم پذیرش هزینه هایی که از طریق خرج چک مشتری پرداخت میشود به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی توضیح داد.

توضیح سایت:

پندار سیستم

بخشنامه تکمیلی و توضیح در این خصوص را اینجا ببینید.
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.