عدم پذیرش هزینه هایی که از طریق خرج چک مشتری

0 485

رئیس کل سازمان امورمالیاتی در خصوص عدم پذیرش هزینه هایی که از طریق خرج چک مشتری پرداخت میشود به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی توضیح داد.

توضیح سایت:

بخشنامه تکمیلی و توضیح در این خصوص را اینجا ببینید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.