حسابان وب

ادامه اعتراض به رسیدگی مالیاتی به تراکنش های بانکی

0 2,507
آکادمی محسن قاسمی

کانون انجمن های صنفی کارفرمایی صنایع خراسان رضوی درنامه ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار تجدید نظر دررسیدگی مالیاتی به تراکنش های بانکی شد.فینتو
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.