نرم افزارحسابداری صدگان

امانوئل ماکرون اصلاحات مالیاتی را کلید زد

0 533

حسابداراپ

رئیس جمهور فرانسه در بودجه سال ۲۰۱۸ میلادی این کشور یکسری اصلاحات مالیاتی را با هدف کاهش یا حذف اخذ مالیات از برخی بنگاهای اقتصادی پیش بینی کرده است.


رویترز نوشت« امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه در حال عمل کردن به وعده های انتخاباتی خود به منظور رونق بیشتر فضای کسب و کار اقتصادی در این کشور است.

دولت «ماکرون» بودجه فرانسه را تا پایان ماه سپتامبر با ارائه اصلاحات مالیاتی قابل توجه تقدیم مجلس این کشور کرده است. اصلاحات مالیاتی که در بودجه سال ۲۰۱۸ میلادی فرانسه دیده می شود حاکی از کاهش یا حذف مالیات شماری از بنگاهای اقتصادی است.

ضمن اینکه «ماکرون» صراحتا اعلام کرده که سیستم بیمه بیکاری را از طریق گسترش آن به بیمه خود اشتغالی و کارگران بخش کشاورزی اصلاح  می کند که این افراد هم از مزایای آن بهره مند شوند و یکسری برنامه های آموزشی هم ارائه خواهد کرد.

پندار سیستم

 اجرای این اصلاحات هزینه سنگینی را برای «ماکرون» به همراه خواهد داشت و رئیس جمهور فرانسه قصد دارد این هزینه را از طریق کاهش هزینه برنامه های دولتی پرداخت کند.

 بودجه جدید فرانسه با رویکرد کاهش کسری این کشور به کمتر از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی و همگام با قوانین کسری بودجه اتحادیه اروپا تدوین شده است.

منبع:مهرمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.