نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۲۳۰/۹۵/۵۴۱ مورخ ۹۵/۱۱/۲۴(ارائه تصویر (کپی) اسناد و مدارک موقع رسیدگی عملکرد)

0 1,299

حسابداراپ

باتوجه به بخشنامه صادره مذکور ، ارائه تصویر (کپی) اسناد و مدارک موقع رسیدگی عملکرد الزامی است.


پندار سیستممحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.