نرم افزارحسابداری صدگان

تضییع حقوق کارگران با اجرای طرح کارورزی

0 790

حسابداراپ

عضو هیأت مدیره مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران گفت: متاسفانه اصل سه جانبه گرایی مدت زمانی است که از سوی وزارت کار به دست فراموشی سپرده شده است.


به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران، محمدرضا تاجیک گفت: دولت برای پایین آوردن درصد بیکاران و ارائه اطلاعات جهت اشتغال زایی، انواع طرحها را مهندسی و مطرح می‌کند و متاسفانه این بار با ارزان کردن نیروی کار قصد دارد چرخ تولید را به گردش درآورد.

پندار سیستم

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران افزود: وزارت کار پس از منسوخ شدن طرح استاد شاگردی و شکست در آن طرح به طور هوشمندانه‌ای با کمی تغییرات، طرح کارورزی را مطرح کرد و با توجه به اینکه هنوز ابعاد دقیق این طرح مشخص نشده است ولی می‌توان با نگاهی به گذشته و ارائه این گونه طرحها سوء استفاده‌های احتمالی و ضایع شدن حقوق کارگران را پیش بینی کرد.
تاجیک ادامه داد: جوانان فارغ التحصیل تعداد بی‌شماری از بیکاران را تشکیل می‌دهند که با ارائه این طرح کارفرمایان بجای جذب کارگر و رعایت قوانین کار و تامین اجتماعی از این جوانان به‌ عنوان کارورز استفاده می‌کنند که مشمول قوانین مربوطه نباشند.
این فعال صنفی کارگری تاکید کرد: با توجه به وظایف صنفی و صیانت از حقوق کارگران از مسئولین ذیربط در وزارت کار درخواست دارم از ارائه و تصویب هرگونه طرحی بدون مشارکت تشکلات کارگری، خودداری کنند و در ابتدای دوره چهارساله دولت دوازدهم با اتحاد و همفکری تشکلات کارگری و کارفرمایی و رعایت اصل سه جانبه گرایی برای حقوق کارگران تصمیم گیری کنیم و چرخ تولید را به گردش در آوریم.


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.