نرم افزارحسابداری صدگان

افزایش دستمزد ۹۶ از نگاه دیگر

0 750

حسابداراپ

هر چند دستمزد مصوب برای سال ٩٦ با عنایت به سبد تورمی و فاصله بسیار زیاد آن با نرخ مزد، کفاف نمی‌دهد؛ اما در جای خود کم نظیر است و باید به آن بدقت نگاه کرد.

پندار سیستم


به گزارش خبرنگار مهر، پس از تعیین حداقل دستمزد سال ۹۶، فرامرز توفیقی مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در یادداشتی به محاسبه حداقل دستمزد سال آینده از نگاه دیگر پرداخت.

متن این یادداشت به شرح زیر است:

مذاکره‌ای درست جلو می رود که دو طرف ناراضی باشند در غیراین صورت یک جای مذاکره می لنگد.در این مذاکره نیز دوستان رضایت نسبی داشتند و هیچ کدام از طرفین ابراز رضایت صد درصدی را اعلام نکردند. اما بیائیم ببینیم درصد افزایش چقدر بوده است:

با توجه به میانگین دستمزد سایر سطوح که از سوی مراجع ذیصلاح اعلام می‌شود مبلغ یک میلیون و دویست هزارتومان است،  مطابق مصوبه شورایعالی کار درصد افزایش آن با عنایت به ۱۲ درصد و روزانه ۶۸۶۷ریال(۲۰۶۰۱۰۰ریال ماهانه) و حداقل ۲۱هزارتومان پایه مابه التفاوت سنوات( برپایه گروه یک) و میانگین حق اولاد (یک و نیم فرزند) به شرح زیر محاسبه می‌شود:

مجموع افزایش : ۱۴۴۰۰۰۰+۲۰۶۰۱۰۰+۲۱۰۰۰۰+۱۷۷۰۰۰= ۲۰۳۳۱۰۰ریال

درصد افزایش : ۱۶.۹۴ درصد (افزایشی ۲.۵۳ برابری نرخ تورم اعلامی بهمن ماه)

حال حداقل بگیرها:

با عنایت به ۱۴.۵ درصد افزایش دستمزد و حداقل ۲۱هزارتومان مابه التفاوت پایه سنوات( برپایه گروه یک) و میانگین حق اولاد (یک و نیم فرزند) نیز به شرح زیر محاسبه می شود:

مجموع افزایش: ۱۱۷۷۴۰۰+ ۲۱۰۰۰۰+ ۱۷۷۰۰۰ = ۱۵۶۴۴۰۰ ریال

درصد افزایش: ۱۹.۲۶ درصد (افزایشی ۲.۸۷ برابری نرخ تورم اعلامی بهمن ماه)

هر چند این افزایش با عنایت به سبد تورمی و فاصله بسیار زیاد آن با دستمزد کفاف نمی‌دهد اما در جای خود کم نظیر است و باید به آن بدقت نگاه کرد.

لازم به ذکر است با این افزایش هزینه کارفرما تنها ۱۱.۳ درصد افزایش نشان می دهد و این افزایش هیچگاه با این رویه خود را در سبد هزینه کارفرما خود را نشان نمی دهد.

به امید اعتلای نام نمایندگان واقعی جامعه کارگری و دلسوزان واژه مقدس کار.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.