نرم افزارحسابداری صدگان

همه نهاد ها و سازمان ها مالیات پرداخت می کنند

0 738

حسابداراپ

سید کامل تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با حضور در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما به تبیین فعالیت و رویکرد این سازمان پرداخت.


وی در ابتدا با بیان اینکه مالیات مقوله بسیار مهمی است که فقط در جنبه های مالی و اقتصادی تعریف شود بلکه جنبه های اجتماعی نیز دارد گفت: بحث مالیات خیلی وسیعتر از ان است که یک سازمان بخواهد مسئولیت آن را بر عهده بگیرد.

وی افزود: مالیات هم در مرحله وصول با آحاد جامعه سروکار دارد وهم در مرحله هزینه و تخصیص منابع ، نفعش به همه آحاد جامعه بر می گردد و به همین دلیل باید به عنوان یک موضوع ملی مهم تلقی شود.

نقوی نژاد خاطر نشان ساخت: مالیات متعلق به همه ارکان نظام است و همه قوای کشور باید دست به دست هم دهند و تعاملی مثبت برقرار کنند تا بتوانیم مالیات را به عنوان حقوق حقه دولت و بیت المال وصول کنیم.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در حوزه سیاست گذاری دولت به عنوان متولی اساسی باید سیاست های کلی را در این زمینه تنظیم کند گفت: در نگاه جدیدی که به سازمان امور مالیاتی اعتقاد داریم حقوق دولت باید کسب شود اما یکسری عوامل هم باید در نظر گرفته شود.

تقوی نژاد با بیان اینکه از ابتدای ورود به سازمان امور مالیاتی کشور بحث اعتماد به مردم را سرلوحه خود قرار دادند بیان داشت: در اقتصاد باید مشارکت مردم در رنگ تر دیده شود و در عرصه مالیاتی نیز باید به مردم و مودیان مان اعتماد کنیم و برای آن ارزش قایل شویم.

کمدی محوری و مشتری مداری جزو برنامه های اساسی ما است/ در ۲۵ درصد درآمدهای مردم شریک هستیم

وی با تاکید بر اینکه مودی محوری و مشتری مداری جزو برنامه های اساسی ما است گفت: ما در ۲۵ درصد درآمدهای مردم شریک هستیم لذا نگاه ما به مردم یک نگاه تعاملی است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور بحث شفافیت را از دیگر موضوعات حایز اهمیت در این حوزه دانست و گفت: بخش عمده اقتصاد ما زیر زمین است و یا به دلیل فرار مالیاتی نمی توانیم از بخش عمده ای از فعالین اقتصادی مالیات وصول کنیم لذا باید به سمت شفافیت برویم.

وی همچنین به بحث سلامت در نظام مالیاتی کشور اشاره کرد و گفت: بحث سلامت هم در ارتباط با کارکنان و هم در ارتباط با مودیان مطرح می شود، بحث دیگر نیز بحث عدالت است که هم در زمینه وصول و هم در زمینه خرج مالیات باید رعایت شود و باید این تلقی در اذهان ایجاد گردد که از دانه درشت ها که درآمد کلان دارد نیز مالیات اخذ می گردد.

تقوی نژاد در خصوص سهم مالیات از درآمد کشور نیز عنوان کرد: مالیات از نمادهای مردم سالاری است بدین معنی که دولت هایی که با مالیات اداره می شوند در مقابل مردمشان پاسخ گو هستند و مردمی که مالیات می پردازند مردم پرسش گر می باشند.

وی با بیان اینکه هر اندازه سهم مالیات در درآمدهای یک کشور بیشتر باشد درجه توسعه یافتگی آن نیز بیشتر است گفت: در کشورهای توسعه یافته تر سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی از آن کشورها بیشتر است.

مجموعه مالیات به عوارض ، ۷/۳ درصد از تولید ناخالص داخلی ما را تشکیل می دهد

تقوی نژاد اعلام کرد: در کشور ما در حال حاضر مجموع مالیات به عوارض، ۷/۳ درصد از تولید ناخالص داخلی ما را تشکیل می دهد که تیم رقم در افق برنامه ششم باید به حدود ۱۱ درصد برسد.

سهم مالیات در درآمدهای دولت رو به افزایش است

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید به اینکه سهم مالیات در درآمدهای دولت رو به افزایش است، اظهار داشت: در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که رهبری به دولت ابلاغ فرمودند باید میزان اتکای دولت به درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند و باید به سمت درآمدهایی برویم که بتواند از اقتصاد داخلی ما نشات بگیرد و اقتصاد کشور را از تکانه ها حفظ کند.

وی با بیان اینکه بودجه در سال ۹۶ منابع عمومی دولت حدود ۳۳۰ هزار میلیارد تومان است گفت: از این رغم واگذاری دارایی مالی حدود ۱۳ درصد ، واگذاری دارایی های سرمایه ای حدود ۳۶ درصد سهم دارند و درصد سهم درآمدها که مالیات نیز در این بخش قرار می گیرد حدود ۴۹ درصد از بودجه کل است.

وی با بیان اینکه در سال ۹۶ درآمدهای مالیاتی حدود ۱۱۲ تا ۱۱۳ هزار تومان باشد گفت: البته در کمیسیون تلفیق حدد ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان به این عدد اضافه شده است.

سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدها حدود ۳۶ درصد است

تقوی نژاد افزود: هم اکنون سهم درآمدهای مالیاتی از کل درآمدها حدود ۳۶ درصد است و نزدیک ۵۰ درصد از بودجه جاری کشور نیز توسط مالیات تامین می شود.

تقوی نژاد یادآور شد: در سال ۹۴ ، ۶۸ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کردیم که این رقم در سال ۹۵ به ۸۷ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که با احتساب ۱۴ هزار میلیارد تومان از عوارض در مجموع در بودجه سال جاری پیش بینی شده که ۱۰۱ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کنیم که استنباط مان این است که بالای ۹۰ درصد این درآمدها محق می شود ولی هک اکنون منهای عوارض ۸۰ تا ۸۱ هزار میلیارد تومان درآمد به دست آوردیم.

وی با اشاره به اینکه ۱۰۱ هزار میلیارد تومان درآمدی که از مالیات و عوارض در سال ۹۵ پیش بینی شده بود در سال ۹۶ این رقم به ۱۱۵ هزا. میلیارد تومان تبدیل می شود گفت: با توجه به محاسباتی که داشتیم ۹۰ هزار میلیارد تومان را به سازمان مدیریت پیشنهاد دادیم اما دولت نیز با ابزار و امکاناتی که در اختیار قرار داد ما را موکلف کرد که بتوانیم برای سال ۹۶ حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشیم که البته همانطور که گفته شد کمیسیون تلفیق نیز عددی به این رقم اضافه کرد.

مصوبه کمیسیون تلفیق مانع از تحقق ۶۵۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی سال آینده خواهد شد

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در کمیسیون تلفیق چند اتفاق افتاد که اگر با هماهنگی بیشتر با نظام مالیاتی و اقتصادی کشور گرفته می شد می توانستیم تصمیمات مناسبتری اخذ کنیم گفت: مصوبه ای که در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید و دولت نیز با آن مخالفت نکرد افزایش میزان معافیت مالیاتی کارکنان از ماهی ۱/۵ به ۲ میلیون تومان بود، یعنی ما بجای ۱۸ میلیون تومان معافیت مالیاتی که در سال برای هر کارمند لحاظ می شود در سال ۹۶ این رقم به ۲۴ میلیون تومان افزایش پیدا کرد ضمن اینکه این بحث حدود ۳۲۰۰ تا ۳۳۰۰ میلیارد تومان بار مالی برای بخش عمومی و دولتی دارد.

تقوی نژاد ادامه داد: به اضافه آثاری که این مسئله در بخش مشاغل دارد ، چون پایه معافیت مشاغل هم خود به خود افزایش می دهد اعتقاد بنده بر این است که این مصوبه کمسیون تلفیق به معنای عدم تحقق ۶۵۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی در سال آینده خواهد بود.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر اینکه تلاشمان این است که مالیات را وصول کنیم تاکید کرد: علی رغم این موضوع تحت هیچ شرایطی مبنای کار را بر فشار بر مودیانی که در تور مالیاتی ما هستند نمی گذاریم.

وی اظهار داشت: سیاست های مالیاتی باید معطوف به افزایش تولید، اشتغال و صادرات باشد و اگر در شرایط رکود قرار داریم و بنا بر خروج از رکود است باید همه کمک کنیم تا چرخه اقتصاد کشور به سمت رونق و پیشرفت برود البته ما نیز در این راستا اقداماتی مثل تقسیط ، بخشودگی و بحث استردادی راحتر مالیاتی را در دستور کار قرار داده ایم.

تاکنون نزدیک به ۱۳۵۰۰ میلیارد تومان از مطالبات گذشته را دریافت کرده ایم

تقوی نژاد اعلام کرد: در سال۹۵ مبنای کار را وصول مطالبات از کسانیکه از گذشته بدهی داشتند گذاشتیم و تاکنون نیز توانستیم نزدیک ۱۳۵۰۰ میلیارد تومان از مطالبات گذشته را دریافت کنیم البته باید عنوان کنم که یکسری از مالیات مجددا تبدیل به بدهی خواهد شد.

اداره کل مبارزه با فرار مالیاتی را راه اندازی کردیم / با همکاری اداره کل مبارزه با پولشویی ۲۲۰ مودی جدید را شناسایی و ۹۹۰ میلیارد تومان درآمد کسب کردیم

تقوی نژاد با بیان اینکه عمده فعالیت مان را پوشش مالیاتی بنا گذاشتیم ودر جهت شناسایی مودیان جدید و گسترش پایه مالیاتی کار کرده ایم خبر داد: از شهریور ماه امسال اداره کل مبارزه با فرار مالیاتی را در سازمان امور مالیاتی کشور راه اندازی کردیم که تا مودیان جدید را شناسایی کنیم و در این زمینه از اداره کل مبارزه با پولشویی در وزارت اقتصاد و دارایی کمک گرفتیم که در این رابطه ۲۲۰ فقره به ما معرفی شدند که به ۹۰ فقره رسیدگی کردیم؛ از این تعداد ۱۳ مورد کسانی هستند که مالیات خود را پرداخت که و ۷۷ مورد نیزکسانی هستند که مودی ما نبودند اما در اقتصاد فعالیت می کردند که آن ها را فرا خواندیم و با اسناد و مدارکی که به آن ها نشان دادیم بدهی مالیاتی شان را وصول کردیم که بر این اساس ۹۹۰ میلیارد تومان در این سه ماه مالیات کسب کردیم.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور همچنین در خصوص مالیات بر ارزش افزوده نیز در لایحه بودجه ۹۶ نیز اظهار داشت: مدت اجرای آزمایشی پنج ساله قانون مالیات بر ارزش افزوده به پایان رسیده و ما نیز امسال در تبصره شش قانون بودجه پیشنهاد دادیم که این قانون مثل سنوات قبل یکسال قبل تمدید شود.

لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده مراحل نهایی خود را در دولت گذرانده است و به زودی تقدیم مجلس می شود

وی با بیان اینکه تکیه گاه جدی این قانون بر شفافیت اقتصادی است گفت: اشکالات این قانون احصاء شده است و در این زمینه لایحه ای در دولت تهیه شده که مراحل نهایی خود را سه هفته پیش در دولت گذرانده است که پس از جمع بندی مواد تقدیم مجلس خواهد شد.

تقوی نژاد یادآور شد: اتفاقی که در کمسیون تلفیق افتاده این است که اجرای این قانون یکسال دیگر تمدید شود ضمن آنکه عنوان شده است ماخذ مالیات بر ارزش افزوده مصرف نهایی است ضمن اینکه صدر و ذیل این مصوبه با هم مغایرت دارد.

رییس سازمان امور مالیاتی کشور در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه امسال بیش از سه هزار میلیارد تومان درآمد در اختیار شهرداری تهران گذاشتیم یادآور شد: سال گذشته نیز بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد بین شهرداری ها تقسیم شد.

تقوی نژاد در ادامه برنامه با اشاره به اینکه، سه ماه اول سال آینده شهرداری ها و دهداری ها نباید انتظار داشته باشند که ما به آنها پول بدهیم گفت: لایحه دولت آماده است و تا قبل از پایان سال به مجلس ارائه خواهد شد.

۵۰ درصد مالیات از ناحیه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض است

وی با بیان اینکه، ۳۹ هزار میلیارد تومان از درآمد دولت سال آینده از عدم تحقق است افزود: در حال حاضر حدود۵۰ درصد از مالیات از ناحیه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض است و ۵۰ درصد مابقی از طریق مالیات سایر منابع به صورت مستقیم اخذ می شود.

تقوی نژاد با اشاره به اینکه، حدود۳۰ درصد مالیات از طریق درآمد حاصل می شود گفت: بخش کمی از مالیات بر ثروت است و بخش دیگر نیز از طریق مالیات هایی است که از اشخاص حقوقی دریافت می شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه، حدود۴ تا ۵ درصد از مالیات از طریق مشاغل اخذ شده است اظهار داشت: از اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی مالیات اخذ می شود.

املاک و مستغلات۷ درصد مالیات را تشکیل می دهند

وی با اشاره به اینکه، املاک و مستغلات ۷ درصد مالیات را تشکیل می دهند افزود: مجموع مالیات حقوق عمومی و دولتی ۱۱ هزار میلیارد تومان است.

تقوی نژاد با اشاره به اینکه، مالیات را بهتر و بیشتر از این می توان گرفت افزود: طبق قانون هر شخصی که در ایران فعالیت می کند و یا اینکه هر ایرانی که درآمدی در خارج از کشور دارد باید مالیات پرداخت کند اظهار داشت: مالیات بر مبنای قانون اخذ می شود لذا در حال حاضر به جزء وزارتخانه‌ها، سازمان ها و بخش هایی که به شهرداری ها تاکید شده تمام اشخاص در کشور مالیات می دهند.

همه نهاد ها و سازمان ها مالیات پرداخت می کنند

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه، هیچ شخص حقیقی و حقوقی مستثنی از مالیات نیست ادامه داد: همه نهاد ها و سازمان ها مالیات پرداخت می کنند.

پندار سیستم

سال آینده حقوق بگیران ۱۱ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت خواهند کرد

وی با اشاره به اینکه، برای سال آینده پیش بینی شده است تا ۱۱ هزار میلیارد تومان که شامل۱۲-۱۳ درصد حقوق بگیران است مالیات پرداخت کنند گفت: ما می توانیم درآمد های مالیاتی را افزایش دهیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به طرح جامع مالیاتی افزود: این طرح از برنامه سوم تکلیف دولت شده بود لذا، این طرح یک فعالیت مستمر است و این روند رو به تکامل است.

تقوی نژاد با بیان اینکه، یک شرکت خارجی۳۲ پروژه را در خصوص طرح جامع مالیات مطرح کرد گفت: قراردادي با یک شرکت خارجی برای تهیه نرم افزار داشتیم که به اذعان بخش آی تی کشور این نرم افزار بزرگترین نرم افزار اقتصادی کشور محسوب می‌شود و می تواند تحولی در سیستم مالی کشور ایجاد کند.

وی با اشاره به اینکه، در دوران تحریم بسیار اذیت شوديم گفت: یکی از محاسن تحریم بومی سازی این نرم افزار بود که به عبارتی ثلث آن در اختیارمان است.

مسئله ارث در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم به طور کل متحول شد

تقوی نژاد با اشاره به اینکه، ارث در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم به طور کل متحول شد گفت: ارث علیرغم اینکه سهم کمی در مالیات های مستقیم دارد جزء پیچیده ترین منبع مالیاتی کشور محسوب می‌شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه، ارث و نقل و انتقال را در طرح جامع مالیات بومی سازی کردیم ادامه داد: در اداره کل جنوب تهران نقل و انتقال را به عنوان پایلوت عملیاتی کردیم و ارث را تا هفته آینده عملیاتی خواهیم کرد.

در طرح جامع مالیات قرار بر این است که بیش از۹۰ درصد پرونده ها بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار گیرد

وی با اشاره به اینکه، تمامی منابع را در ۷ ماژور عملیاتی کرده ایم اظهار داشت: در طرح جامع بنا بر این است که بیش از۹۰ درصد پرونده ها بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه، از ذی نفعان و اشخاص ثالث اطلاعات را دریافت می کنیم ادامه داد: اطلاعات افراد را در زمینه های عملکرد هویتی ملک و سپرده و فعالیت های گوناگون رصد می کنیم.

تقوی نژاد با اشاره به اینکه، تا الان۸۰۰ میلیون رکورد اطلاعات را در سامانه فراهم شده است گفت: ۳/۵ میلیون مودی شناسایی شده اند ضمن اینکه، امسال۳۰۰ هزار مودی جدید اضافه شده است.

دیگر نیازی به آمدن مودیان به سازمان امور مالیاتی کشور نیست

وی با اشاره به اینکه،دیگر نیازی به آمدن مودیان به سازمان امور مالیاتی نیست افزود: در حال حاضر۴۵ اداره ایتکس راه اندازی شده تا خدمات مورد نیاز ارائه داده شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه، حدود۶۰۰ اداره را آماده سازی کرده ایم بیان کرد: بقیه ادارات در مراحل بعدی قرار دارد و لذا در تهران، کرمانشاه و اصفهان این طرح به صورت پایلوت اجرا شده است.

افتتاح طرح جامع مالیات نقطه پایان نیست

وی در ادامه برنامه با اشاره به اینکه، افتتاح طرح جامع مالیات نقطه پایان نیست ادامه داد: بعد از طرح جامع مالیات برنامه های مختلفی در زمینه های امنیت اطلاعات، نوسازی و توسعه خواهم داشت.

تقوی نژاد با اشاره به اینکه، باید سازمان کارآمدتری داشته باشیم عنوان کرد: باید سازمانی داشته باشیم که عادلانه تر برخورد کند.

باید به سمت عدالت بیشتر حرکت کرد

وی با تاکید بر اینکه، باید به سمت عدالت بیشتر حرکت کرد افزود: همین ۳۰۰ هزار پرونده را اخیرا به دست آورده ایم و از طریق سامانه ها در سیستم شناسایی کرده ایم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه، اطلاعات شفاف از فعالیت مودیان نداریم گفت: به مودیان عزیز عرض می کنم که اطلاعات دقیق ارائه بدهند لذا اگر اطلاعات دقیق عرضه نشود ما قابلیت پیدا کردن اطلاعات دقیق را داریم.

تقوی نژاد با اشاره به اینکه، هر معامله ای که ارزشی بیش از۵ میلیون تومان داشته باشد حتما باید از طریق سیستم بانکی انجام شود افزود: وقتی اطلاعات سیستم بانکی را در اختیار داشته باشیم می توان به خوبی عمل کرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه، طرح جامع نظام مالیاتی به دنبال ایجاد شفافیت در اطلاعات است تا بتوانیم اطلاعات و آمار دقیقی را از تمامی فعالان اقتصادی کشور داشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه افرادی هستند که درآمدهای کلان دارند بیان کرد: همکارانم گزارش داده اند از کسانی که مالیات دریافت کردیم به محض اینکه گفتیم میزان مالیات شان چقدر است تسلیم شدند .

وی با اشاره به اینکه، اطلاعات ما گریز ناپذیر است گفت: در ماده۱۶۹ قانون فهرست بلند بالایی وجود دارد به طوری که دستگاه ه و نهادهای مختلفی مکلف شده اند تا اطلاعات لازم را ارائه بدهند.

در یکی از استان ها یک مودی۷۲ میلیارد تومان اعتبار مالیاتی ایجاد کرده است

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه، در یکی از استان ها یک مودی۷۲ میلیارد تومان اعتبار مالیاتی ایجاد کرده است گفت: لذا این مودی شناسایی شده، همچنین در این رابطه فاکتور ها و شرکت های ساختگی ایجاد شده است.

تقوی نژاد با اشاره به اینکه، در سامانه امور مالیاتی اسامی شرکت هایی که در لیست سیاه قرار دارند درج شده است گفت: مودی که ۷۲ میلیارد تومان اعتبار مالیاتی ایجاد کرده را شناسایی و کشف کرده ایم که برخورد های لازم را انجام خواهیم داد لذا در این رابطه نهاد های قضایی کمک خواهند کرد.

وی با اشاره به اینکه، وزارت اطلاعات به خوبی در این قضیه ورود پیدا کرده است عنوان کرد: در سازمان امور مالیاتی دیگر کسی نمی تواند سفارش کند .

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه، به یک میلیون و۷۰۰ هزار واحد صنفی که ۸۰۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت می کردند ،گفته شده که هر مالیاتی که در سال ۹۳ پرداخت کرده اند برای عملکرد ۹۴ قابل قبول است.

وی با اشاره به اینکه، با متخلفان برخورد صورت می گیرد افزود: در مورد هیچ کس اغماض نخواهیم داشت لذا تاکنون سفارشی نپذیرفته ام و نخواهم پذیرفت.

وی با تاکید بر اینکه، باید به وصول مالیات درست کمک کرد اظهار داشت: مالیات حق الناس و بیت المال است .

تقوی نژاد تصریح کرد: نهادهای انقلاب اسلامی از جمله بنیاد مستضعفان، قرارگاه خاتم الانبیا و ستاد اجرایی فرمان امام از مودیان خوب به حساب می آیند لذا فرار مالیاتی از ناحیه این گونه نهاد ها نداریم.

فرار مالیاتی در کشور بین۱۳ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان است

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه،امسال نزدیک به۴-۵ هزار میلیارد از ۳۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی را دریافت خواهیم کرد گفت: فرار مالیاتی در کشور بین ۱۳ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان است و بیش از آن را قبول ندارم.

وی با اشاره به اینکه، باید بخش های عمده فرهنگی کشور معاف از مالیات باشند افزود: برای سال آینده حداقل۵ درصد از افزایش درآمد های مالیاتی باید از محل فرار مالیاتی تامین شود.

وی با اشاره به اینکه، سال آینده موفق تر خواهیم بود زیرا برای بار اول اطلاعات به صورت تجمیعی در اختیارمان قرار خواهد گرفت ادامه داد: در قانون مالیات های مستقیم از ماده۲۷۲ به بعد فصلی وجود دارد که میزان مجازات ها مشخص شده است .

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه، بنده با متخلف برخورد می کنم افزود: باید فضای اجتماعی و سیاسی ایجاد کرد تا بتوانیم مالیات به حق را اخذ کنیم.

مالیات متعلق به همه مردم است

وی با اشاره به اینکه، مردم صاحب و حافظ اصرار هستند گفت: مالیات متعلق به همه مردم است.

تقوی نژاد با اشاره به اینکه، عمده شهرها از ناحیه مالیات بر ارزش افزوده در نقاط محروم اداره می شود اظهار داشت: مردم باید آثار خدمات دولت را ببینند.

وی با اشاره به اینکه، طرح تحول سلامت از یک درصد مالیات بر ارزش افزوده اداره می شود افزود: در طرح جامع مالیات اطلاعات را از سامانه های مختلف دریافت می کنیم.

وی با اشاره به اینکه، پست و ثبت احوال اطلاعات لازم را به صورت آنلاین در اختیار می گذارد ادامه داد: اطلاعات مربوط به واردکنندگان را از طریق گمرک دریافت می کنیم.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه، بخش عمده ای از اطلاعات املاک را از شهرداری ها اخذ می کنیم گفت: تعامل خوبی با سازمان ثبت اسناد، شهرداری و بانک مرکزی داریم لذا به دنبال کامل کردن اطلاعاتمان با بانک مرکزي هستیم.

وی با اشاره به اینکه، اطلاعات کسی که بیمه نامه می خرد را در اختیار داریم افزود: اطلاعات مربوط به خرید و فروش کالا، خدمات، عملیات پیمان کاری، نقل و انتقال سهام ، مانده انواع حساب ها و دارایی ها مشخص شده است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوانمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.