نرم افزارحسابداری صدگان

مطالب آموزشی مرتبط با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)

0 1,185

حسابداراپ

سازمان بورس و اورا ق بهادار در راستای اجرای استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی IFRS و آموزش مرتبط با این استانداردها دو گزارش آموزشی منتشر کرد.

پندار سیستم


در راستای اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی(IFRS) و آموزش مطالب مرتبط با این استانداردها، به پیوست موارد زیر که به صورت پیش نویس تهیه شده است جهت بهره‌برداری آموزشی استفاده‌کنندگان ارائه می شوند: ۱- مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و IFRS ، صرفا از منظر اندازه‌گیری و ۲- ترجمه استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره ۱ (پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای نخستین بار).

در راستای اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) و آموزش مطالب مرتبط با این استانداردها، به پیوست موارد زیر جهت بهرهبرداری آموزشی استفادهکنندگان ارائه می شوند:

۱- مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و IFRS ، صرفا از منظر اندازهگیری و

۲-ترجمه استاندارد بین المللی گزارشگری مالی شماره ۱ (پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برای نخستین بار).

*لازم به ذکر است مطالب بالا به همت اداره حسابرسی و گزارشگری مالی سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده است. بدیهی است این مطالب ویرایش نخستین بوده و پس از بررسی در کمیته های تخصصی و استماع نظرات خبرگان این حوزه قابل ارجاع خواهد بود. از اینرو خواهشمند است کلیه نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس ایمیل IFRS@SEO.IR ارسال نمایید.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.