نرم افزارحسابداری صدگان

پیشنهاد جدید هیأت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا برای پرداخت‌های مبتنی سهام

0 1,066

حسابداراپ

هیأت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا ، پیشنهاد خود برای  به‌روزرسانی استانداردهای حسابداری پرداخت‌های مبتنی بر سهام را منتشر کرد.


هیأت استانداردهای حسابداری مالی با پیشنهاد این تغییر قصد دارد ضمن شفاف‌سازی بیشتر پرداخت‌های مبتنی بر سهام ، از رویه‌های متفاوت در این زمینه جلوگیری کند و شرایط و ضوابط پرداخت‌های مبتنی بر سهام جایزه را تغییر دهد. بنگاه‌های تجاری می‌توانند شرایط و ضوابط پرداخت‌های مبتنی بر سهام جایزه  را به دلایل مختلف تغییر دهند و نکته‌ی قابل توجه این است که ماهیت و تأثیرات این تغییر رویه می‌تواند بسیار مهم باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران به نقل از «اکانتینگ تودی»، در استانداردهای حسابداری تدوین شده توسط FASB، واژه‌ی تغییر رویه، هر تغییری در شرایط و ضوابط پرداخت‌های مبتنی بر سهام جایزه را شامل می‌شود و این واژه از نگاه ذی‌نفعان بیش از حد گسترده است و باعث تنوع در رویه‌های حسابداری می‌شود. برخی از شرکت‌ها به بررسی این موضوع می‌پردازند که آیا تغییر در شرایط و ضوابط پرداخت‌های مبتنی بر سهام جایزه اساسی است یا خیر، و اگر این تغییر اساسی باشد آن را تغییر در رویه‌ی حسابداری می‌دانند. ولی زمانی‌که به این نتیجه برسند این تغییر اساسی نیست آن را تغییر در رویه‌ی حسابداری در نظر نمی‌گیرند.

برخی از واحد‌های تجاری هرگونه تغییر در شرایط پرداخت‌های مبتنی بر سهام جایزه را تغییر در رویه می‌پندارند و برخی دیگر زمانی آن را تغییر رویه در نظر می‌گیرند که این تغییر در سهام جایزه، یک تغییر در ارزش منصفانه، شرایط واگذاری و یا طبقه‌بندی محسوب شود، در حقیقت از نگاه آنان تغییر در ارزش منصفانه یا شرایط واگذاری و طبقه‌بندی، تغییر اساسی محسوب می‌شود.

پندار سیستم

هدف از اصلاحات پیشنهاد شده در نسخه‌ی به‌روز شده‌ی پرداخت‌های مبتنی برسهام  این است که چه تغییری در شرایط و ضوابط پرداخت‌های مبتنی بر سهام، می‌تواند شرکت‌ها را ملزم به شناسایی تغییر در رویه حسابداری کند. در این راستا شرکت‌ها باید این تغییرات را، به جز در مواردی که شرایط شرکت بلافاصله قبل و پس از تغییر یکسان باشد، تغییر در رویه در نظر گیرد. این موارد عبارتند از:

۱-    ارزش منصفانه‌ی سهام جایزه (شامل ارزش منصفانه، ارزش ذاتی و هرگونه روش اندازگیری جایگزین ) قبل و پس از تغییر یکسان باشد؛

۲-    شرایط واگذاری سهام جایزه قبل و پس از تغییر یکسان باشد؛ و

۳-    طبقه بندی این سهام جایزه به عنوان ابزار بدهی یا ابزار حقوق صاحبان سهام تغییری نکرده باشد.

www.accountingtoday.comمنبعمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.