حسابان وب

رفع سوء اثر چک هاي برگشتي از طريق شعب بانکها

0 806
محل تبلیغ شما

براساس بخشنامه‌هاي صادره بانک مرکزي‌، کليه امور مربوط به رفع سوءاثر از چکهاي برگشتي اشخاص از طريق شعب و واحدهاي تابعه بانکها امکان‌پذير شد.


پیــرو اطلاعیه های صادره ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص تمرکززدایی رفع سوءاثر از چک های برگشتی اشخاص دارای تشابه مشخصات شناسنامه ای و لزوم بکارگیری شماره ملی در ارائه خدمات بانکی و همچنین به منظور رفع برخی ابهامات و اطلاع مشتریان کلیه بانکهای کشور از مفاد بخشنامه های صادره در این زمینه، بدین وسیله اعلام می دارد:
۱- بر اساس بخشنامه‌هاي صادره بانک مرکزي‌، کليه امور مربوط به رفع سوءاثر از چکهاي برگشتي اشخاص از طريق شعب و واحدهاي تابعه بانکها به صور ذيل امکان‌پذير مي‌باشد:
۱-۱-تأمين موجودي.
۲-۱-ارائه لاشه چک به شعبه.
۳-۱-ارائه رضايتنامه محضري ذينفع چک به شعبه.
۴-۱- واريز مبلغ چک به حساب جاري و مسدود نمودن آن به مدت ۲ سال.
۲- با صدور بخشنامه طب/۱۲۶۰ مورخ ۲۲/۹/۱۳۸۵ رفع سوءاثر از چکهاي برگشتي اشخاص داراي تشابه مشخصات شناسنامه‌اي‌که مشمول بخشنامه طب/۹۹۹ مورّخ ۱۱/۳/۱۳۸۲ اين بانک مي‌باشند به شعب و واحدهاي تابعه بانکها واگذار شد. در اين خصوص مشتريان بانکها مي‌توانند جهت پيگيري موارد فوق و يا مغايرتهاي به وجودآمـده درزمينـه تشابه مـشـخصات شــناسـنامه‌اي،ضـمـن دريـافت پرينت استعلام وضعيت چکهاي برگشتي خودازشعب بانکها،از طريق شعب،سرپرستيها و ادارات اعتباري بانکها اقدام به رفع سوءاثر از آنها نمايند.
ضمناً به منظور تسهيل و تسريع در امر خدمات‌رساني به مشتريان، ‌کليه شعب بانکها مکلف شدند سوابق چکهاي برگشتي اشخاص داراي تشابه مشخصات شناسنامه‌اي‌ مربوط به همان بانک و يا ساير بانکها را رفع سوءاثر نمايند.
۳- تلفن‌گوياي اين بانک به شماره ۲۷۸۹۲۵۲۵ در تمامي ساعات شبانه روز، راهنمايي‌هاي لازم در اين خصوص را به مشتريان بانکها ارائه مي‌نمايد.
۴- طبق بخشنامه بانک مرکزي، بانکها مکلف شدند به منظور احراز هويت و شناسايي مشتريان خود، قبل از ارائه هرگونه خدمات بانکي به ويژه افتتاح حساب، نسبت به دريافت شماره ملي مشتريان و ثبت آن درکليه فرمها، قراردادها، مدارک افتتاح حساب، سيستمهاي چک، تسهيلات و تعهدات بانکي اقدام نمايند.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.