نرم افزارحسابداری صدگان

رفع سوء اثر چک هاي برگشتي از طريق شعب بانکها

0 1,028

حسابداراپ

براساس بخشنامه‌هاي صادره بانک مرکزي‌، کليه امور مربوط به رفع سوءاثر از چکهاي برگشتي اشخاص از طريق شعب و واحدهاي تابعه بانکها امکان‌پذير شد.


پندار سیستم

پیــرو اطلاعیه های صادره ازسوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص تمرکززدایی رفع سوءاثر از چک های برگشتی اشخاص دارای تشابه مشخصات شناسنامه ای و لزوم بکارگیری شماره ملی در ارائه خدمات بانکی و همچنین به منظور رفع برخی ابهامات و اطلاع مشتریان کلیه بانکهای کشور از مفاد بخشنامه های صادره در این زمینه، بدین وسیله اعلام می دارد:
۱- بر اساس بخشنامه‌هاي صادره بانک مرکزي‌، کليه امور مربوط به رفع سوءاثر از چکهاي برگشتي اشخاص از طريق شعب و واحدهاي تابعه بانکها به صور ذيل امکان‌پذير مي‌باشد:
۱-۱-تأمين موجودي.
۲-۱-ارائه لاشه چک به شعبه.
۳-۱-ارائه رضايتنامه محضري ذينفع چک به شعبه.
۴-۱- واريز مبلغ چک به حساب جاري و مسدود نمودن آن به مدت ۲ سال.
۲- با صدور بخشنامه طب/۱۲۶۰ مورخ ۲۲/۹/۱۳۸۵ رفع سوءاثر از چکهاي برگشتي اشخاص داراي تشابه مشخصات شناسنامه‌اي‌که مشمول بخشنامه طب/۹۹۹ مورّخ ۱۱/۳/۱۳۸۲ اين بانک مي‌باشند به شعب و واحدهاي تابعه بانکها واگذار شد. در اين خصوص مشتريان بانکها مي‌توانند جهت پيگيري موارد فوق و يا مغايرتهاي به وجودآمـده درزمينـه تشابه مـشـخصات شــناسـنامه‌اي،ضـمـن دريـافت پرينت استعلام وضعيت چکهاي برگشتي خودازشعب بانکها،از طريق شعب،سرپرستيها و ادارات اعتباري بانکها اقدام به رفع سوءاثر از آنها نمايند.
ضمناً به منظور تسهيل و تسريع در امر خدمات‌رساني به مشتريان، ‌کليه شعب بانکها مکلف شدند سوابق چکهاي برگشتي اشخاص داراي تشابه مشخصات شناسنامه‌اي‌ مربوط به همان بانک و يا ساير بانکها را رفع سوءاثر نمايند.
۳- تلفن‌گوياي اين بانک به شماره ۲۷۸۹۲۵۲۵ در تمامي ساعات شبانه روز، راهنمايي‌هاي لازم در اين خصوص را به مشتريان بانکها ارائه مي‌نمايد.
۴- طبق بخشنامه بانک مرکزي، بانکها مکلف شدند به منظور احراز هويت و شناسايي مشتريان خود، قبل از ارائه هرگونه خدمات بانکي به ويژه افتتاح حساب، نسبت به دريافت شماره ملي مشتريان و ثبت آن درکليه فرمها، قراردادها، مدارک افتتاح حساب، سيستمهاي چک، تسهيلات و تعهدات بانکي اقدام نمايند.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.