نرم افزارحسابداری صدگان

تصویب یک فوریت استفساریه قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان

0 924

حسابداراپ

توضیح سایت: این استفساریه مصوب شد.

متن کامل طرح استفساریه قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان بدین شرح است:


آیا در تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان منظور از مستثنی شدن #مقامات مصرح در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری به‌کارگیری افرادی است که در زمان بازنشستگی به یکی از سمت‌های مذکور انتصاب یا انتخاب می‌شوند؟

پندار سیستم

پاسخ- بله. بازنشستگانی که به واسطه انتصاب یا انتخاب در یکی از سمت‌های مذکور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری به‌کارگیری می‌شوند، از شمول این قانون مستثنی هستند و هر سمتی در زمان بازنشستگی و قبل از آن داشتند، ملاک نیست.

آیا مستثنی نمودن نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات از شمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان صرفاً ناظر به تجویز به‌کارگیری افراد بازنشسته در دستگاه‌های مذکور است؟

پاسخ- بله. حکم مقرر در فراز انتهایی تبصره یک ماده واحده قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان صرفاً ناظر به تجویز به‌کارگیری افراد بازنشسته نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات در دستگاه‌های متبوع خود بوده و اشتغال مجدد کارکنان بازنشسته دستگاه‌های مذکور در سایر دستگاه‌های اجرایی را در بر نمی‌گیرد.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.