نرم افزارحسابداری صدگان

داشتن کارت مهارت فنی معتبر برای بیمه ساختمانی لازم است

0 811

حسابداراپ

 

مدیرکل نام‌نویسی و حساب های انفرادی سازمان تامین اجتماعی گفت: کارگران ساختمانی برای بیمه شدن باید کارت مهارت فنی معتبر ساختمانی داشته باشند و همچنین در صنعت ساختمان مشغول بکار باشند.


به گزارش خبرگزاری مهر، سعید حسینی افزود:  کارت مهارت فنی معتبرساختمانی از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور صادر می شود.

وی با اشاره به اشتغال در صنعت ساختمان به عنوان یک شرط اساسی برای بیمه کارگران ساختمانی گفت: باید اشتغال فرد در این حوزه  از سوی بازرسان سازمان تامین اجتماعی تایید شود.

پندار سیستم

حسینی با بیان اینکه کارگران ساختمانی با در نظر گرفتن شرایط فوق می توانند به شعب تامین اجتماعی برای ثبت نام بیمه کارگران ساختمانی مراجعه کنند، اظهار داشت: شعب این سازمان در این مرحله نسبت به بررسی اشتغال فرد در حرفه ساختمان و معرفی فرد به معاینات پزشکی اقدام می کنند.

مدیرکل نام‌نویسی و حساب های انفرادی سازمان تامین اجتماعی افزود: برای تایید اشتغال کارگران ساختمانی در صنعت ساختمان از انجمن های صنفی کارگران ساختمانی نیز کمک می گیریم.

وی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی محدودیتی ایجاد نکرده است، اظهار داشت: در صورت تامین منابع موردنیاز، تمامی شعب این سازمان در سراسر کشور با لحاظ کردن شرایط احراز ثبت نام را انجام خواهند داد.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.