نرم افزارحسابداری صدگان

تراز تجاری همچنان مثبت است.

0 772

حسابداراپ

بر اساس اطلاعات گمرک ایران در پنج ماهه نخست سال جاری ۵۰ میلیون تن صادرات و ۱۳ میلیون تن واردات غیر نفتی به کشور داشته‌ایم.


به گزارش ایسنا، در پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۵، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (بـه اسـتثنای نفـت خـام، نفـت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محـل تجـارت چمـدانی)، بـالغ بـر ۵۰ میلیون تـن و بـه ارزش ۱۹ میلیارد و ۱۰۸ میلیون دلار(۵۸ هزار میلیارد تومان) بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سـال گذشـته، افزایشـی ۲۵ درصـدی در وزن و ۲۲.۱۰  درصدی در ارزش دلاری داشته است. همچنین میزان واردات کشور در این مدت، با کاهشـی ۶.۳۹ درصـد در وزن و ۲.۸۵ درصدی در ارزش دلاری در مقایسه بـا پـنج ماهـه سـال گذشـته، بـه میزان ۱۳.۱۶۶ میلیون تن و ۱۶  میلیارد دلار رسیده است.

همچنین بر اساس اطلاعات گمرک ایران، اقلام عمده صادرات در پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۵، شامل «میعانات گـازی» بـه ارزش ۳.۲ میلیارد دلار و سهم ارزشی ۱۷.۱۱ درصد، «گازهای طبیعی مایع شـده» بـه ارزش ۱.۹ میلیارد دلار و سـهم ارزشـی ۱۰.۱۵ درصد، «گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده» به ارزش ۶۹۳ میلیون دلار و سـهم ارزشـی ۳.۳۶ درصد، «روغن‌های سبک و فراورده‌ها به جز بنـزین» بـه ارزش ۵۸۶ میلیـون دلار و سـهم ارزشـی ۳.۰۶ درصـد و «پروپان مایع شده» به ارزش ۵۷۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳.۱ درصد بوده است.

پندار سیستم

در پنج ماهه نخست سال جاری پنج کشور عمده طرف معامله در صادرات غیر نفتی تیز شامل چین با سهم ۱۷.۸۲ درصدی، امارات متحده عربی با سهم ۱۵.۲۵ درصدی، عراق با سهم ۱۳.۰۱ درصدی، ترکیه با سهم ۱۱.۷۸ درصدی، جمهوری کره با سهم ۹.۱۱ درصدی و سایر کشورها با سهم ۳۳.۰۳ درصدی بوده‌اند.

همچنین اقلام عمده وارداتی نیز در پنج ماهه نخست سال ۱۳۹۵، شامل برنج به ارزش ۴۷۶ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲.۸۵ درصد، ذرت دامی به ارزش ۴۱۷ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲.۵۰ درصد، لوبیای سویا به ارزش ۴۱۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲.۴۷ درصد، «قطعات منفصله جهت تولید اتوموبیل سواری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی با حجم موتور ۲۰۰۰ سی سی…»، به اررزش ۳۴۹ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲.۰۹ درصد، وسایل نقلیه، به ارزش ۲۸۴ دلار و سهم ارزشی ۱.۷۰ درصد بوده است.

در پنج ماهه نخست سال پنج کشور عمده طرف معامله در واردات بر اساس ارزش نیز به ترتیب چین با سهم ۲۳.۱۲ درصد، امارات متحده عربی با سهم ۱۷.۱۳ درصد، جمهوری کره با سهم ۷.۵۶، ترکیه با سهم ۶.۴۵ درصد، آلمان با سهم ۵.۶۲ درصد و سایر کشورها با سهم ۴۰.۱۲ درصد بوده‌اند.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.