نرم افزارحسابداری صدگان

تمامی حق بیمه پرداختی کارکنان در پاداش و حقوق بازنشستگی آنهالحاظ میشود

0 1,881

حسابداراپ

معاون رییس جمهوری درباره اینکه با توجه به بخشنامه ممنوعیت کسر حق بیمه از اضافه کار، حق بیمه های پرداختی کارکنان تا پیش از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری چگونه محاسبه می شود، گفت: طبق این قانون حق بیمه تنها از پرداختی مستمر کارکنان کسر می شود.

پندار سیستمنوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: در ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه نسبت به کسانی که تا قبل از اجرای این قانون حق بیمه کسر شده است، پیش بینی های لازم صورت گرفته و فرمولی تهیه شده است که به تناسب حق بیمه پرداختی، در حقوق و پاداش بازنشستگی لحاظ شود.
وی تاکید کرد: این ماده در لایحه برنامه ششم توسعه دیده نشده اما از آنجا که بازنگری قانون مدیریت خدمات کشوری در دستور کار است، تلاش می شود اشکالات پیش آمده در این زمینه در بازنگری این قانون رفع شود.
بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه کسانی که تا قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (۱/۱/۱۳۸۸ ) از فوق العاده اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است، متناسب با مبلغ کسرشده، در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه می شود.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.