نرم افزارحسابداری صدگان

پرسش پاسخ قانون تجارت:معنای اصطلاح «اکثریت نسبی» در انتخابات

0 3,982

حسابداراپ

پرسش: منظور از کسب اکثریت نسبی آراء در انتخابات چیست و آیا این نصاب با در نظر گرفتن تعداد اعضای شرکت یا مجمع احراز می گردد؟


پاسخ:

پندار سیستم

 مراد از کسب اکثریت نسبی آراء در انتخابات (موضوع مواد ۳۳و۳۶ اساسنامه و ماده ۱۲ آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی)، بدست آوردن تعداد آراء بیشتر نسبت به سایر کاندیداها است و این نصاب، تابعی از تعداد اعضاء شرکت و یا حاضرین در مجمع نمی باشد. بنابراین در هر مجمع عمومی با هر تعداد شرکت کننده، افرادی به سمت هیات مدیره یا بازرس انتخاب می شوند که رای بیشتری نسبت به بقیه کاندیداها بدست آورده باشند.

 منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.