نرم افزارحسابداری صدگان

بیمه شده اصلی،کدام یک از افراد خانواده خود را می تواند تحت پوشش بیمه قرار دهد؟

0 517

حسابداراپ

پندار سیستم

بیمه شده اصلی ، کدام یک از افراد خانواده خود را می تواند تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دهد؟


همسر بیمه شده

فرزندان پسر تا سن بیست سالگی (١٩سال تمام) و پس از آن منحصراً درصورتی که به تحصیلات دانشگاهی  اشتغال داشته باشند و یا معلول  از_کار_افتاده نیازمند باشند و فرزندان دختر در صورت نداشتن شغل و شوهر

شوهر بیمه شده زن درصورتیکه سن  وی از ٦٠ سال بیشتر بوده یا اینکه به تشخیص  کمیسیون_پزشکی از کارافتاده باشند و معاش آنها توسط بیمه شده تأمین شود

پدر و مادر درصورتی که سن پدر از ٦٠ و مادر از ٥٥ سال بیشتر بوده یا اینکه به تشخیص کمیسیونهای پزشکی از کارافتاده باشند و معاش آنها توسط بیمه شده تأمین و در هر حال مستمری دریافت نکنند.

 منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعیمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.