نرم افزارحسابداری صدگان

۳۰درصد منابع قرض الحسنه وام به مدیران وکارکنان بانکهاست

0 579

حسابداراپ

حدود ۳۰ درصد از منابع بانک ها به کارمندانشان داده شده است که این باید برگردد و به مصارف اصلی قرض الحسنه داده شود.


سيف، رئيس كل بانك مركزي در برنامه نگاه یک مطرح كرد:

?در مورد اجرای این قانون ﴿وام ازدواج ١٠ ميليون توماني﴾ نباید تردید کنیم و باید به هر نحوی که می شود آن را اجرا کنیم.

?حدود ۳۰ درصد از منابع بانک ها به کارمندانشان داده شده است که این باید برگردد و به مصارف اصلی قرض الحسنه داده شود.

?بانک ها اگر می خواهند به مدیران و کارمندان خود وام بدهند، باید از منابع خود بدهند نه از منابع قرض الحسنه مردم

?در حال برآورد منابع هستیم تا بتوانیم با توجه به محدودیت منابعی که داریم، مصوبه وام ازدواج ۱۰ میلیونی را برای همه جوانان اجرا کنیم.

?یکی از اولویت های اصلی ما اعطای وام ازدواج ۱۰ میلیون تومانی است.

?هیچ بانکی حق ندارد از سپرده های قرض الحسنه، تسهیلات با سود بالا بدهد و این یک تخلف بزرگ است. 

 

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.