نرم افزارحسابداری صدگان

کاهش نرخ ماليات بردرآمد صاحبان مشاغل در اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم

0 898

حسابداراپ

در راستاي حمايت از صاحبان مشاغل و توسعه فضاي رقابتي در محيط کسب و کار کشور، نرخ ماليات بردرآمد اشخاص حقيقي در اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم کاهش يافته است.


پندار سیستم

به گزارش تازه های حسابداری به نقل از رسانه مالیاتی ایران ، نرخ ماليات بردرآمد اشخاص حقيقي ( به استثناي مواردي که طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه اي مي باشد) در قانون فعلي و اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم، را مي توانيد اینجا دريافت نماييد.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.