نرم افزارحسابداری صدگان

چگونه کسی که خانه دار است می تواند حقوق بازنشستگی بگیرد؟

0 801

حسابداراپ

کسانیکه مشغول به کاری نیستند و خواهان بیمه و بازنشستگی می توانند بیمه حرف و مشاغل آزاد را انتخاب کنند.


پندار سیستم

به گزارشض خبرگزاری خبرآنلاین، کاربری در صفحه مشکلات مردم نوشته اشت:” بنده جایی مشغول به کار نیستم اما قصد دارم خود را بیمه مشاغل آزاد یا زنان خانه دار کنم تا از مزایای بازنشستگی استفاده کنم. با توجه به اینکه پدرم بازنشسته هستند و من نیزتحت پوشش بیمه پدرم هستم و دفترچه درمانی نیز دارم. حال سوالم این است که اگر خود را بیمه زنان خانه دار کنم می توانم از دفترچه درمانی فعلی ام که تحت پوشش پدرم می باشد، استفاده کنم؟؟در این صورت برای درمان، شخصا پرداخت سرانه ای نخواهم داشت؟؟”

در این زمینه روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی پاسخ داد:” با توجه به این که خدمات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه زنان خانه دار قابل انتخاب است می توانید، با انعقاد قرارداد بیمه حرف و مشاغل آزاد با پرداخت ۱۲ درصد حقوق مورد توافق خود را برای مورد بازنشستگی بیمه کنید.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.