نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۲۴۷۱۳۲ مورخ ۹۴/۱۲/۱۹(متن بخشنامه حداقل دستمزد سال ۱۳۹۵+ بخشنامه ۲۴۹۲۰۰ مزد ۹۵)

0 7,674

حسابداراپ

متن کامل مصوبه دویست و پنجاه  و چهارمین نشست شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۵ بدین شرح می باشد:پندار سیستم


جهت دریافت متن کامل مصوبه مزد ۹۵ با جداول الحاقی آن موضوع بخشنامه ۲۴۹۲۰۰ مورخ ۹۴/۱۲/۲۲ با امضاء وزیر کار اینجا کلیک کنید.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.