حسابان وب

بخشنامه ۲۴۷۱۳۲ مورخ ۹۴/۱۲/۱۹(متن بخشنامه حداقل دستمزد سال ۱۳۹۵+ بخشنامه ۲۴۹۲۰۰ مزد ۹۵)

0 6,234
محل تبلیغ شما

متن کامل مصوبه دویست و پنجاه  و چهارمین نشست شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۵ بدین شرح می باشد:
جهت دریافت متن کامل مصوبه مزد ۹۵ با جداول الحاقی آن موضوع بخشنامه ۲۴۹۲۰۰ مورخ ۹۴/۱۲/۲۲ با امضاء وزیر کار اینجا کلیک کنید.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.