نرم افزارحسابداری صدگان

اشتباه متداول درمورد سود سپرده‌های بانکی

0 572

حسابداراپ

سيد عباس ميرساجدي – کارشناس مالی و بانکی

 بانکها همانند سهامداران ممتاز و با دریافت سود تقریباًکنترل شده و محدود و بدون اینکه درمالکیت کارخانه سهمی داشته باشند و بدون اینکه در ارزش تورمی دارایی های شرکت تولیدی ذینفع باشند به عنوان سرمایه گذار و شریک موقت و به عنوان یاور و مددکار ایفای نقش می نمایند و باعث شکوفایی تولید می شوند.


پندار سیستم

عموماً تصور می کنندکه بالا بردن یا پایین آوردن میزان سود بانکی علی الحساب سپرده گذاران در قیمت تمام شده محصولات کارخانه های تولیدی مؤثر است و متأسفانه این تفکرنهادینه شده و جامعه حسابداران نیز واکنشی نشان نمیدهند. به طور صریح باید گفت که بر اساس اصول هزینه یابی قیمت تمام شده مبلغ سود وکارمزد بانکی پرداخت شده توسط شرکتهای تولیدی هیچگونه تأثیری در قیمت تمام شده محصولات ندارد ضمن اینکه با عنایت و لطف خاص سازمان امور مالیاتی کشور برای صاحب سرمایه شرکتهای تولیدی نیز به میزان ۲۵%هزینه مورد بحث منفعت مالیاتی دارد.

بانکها همانند سهامداران ممتاز و با دریافت سود تقریباًکنترل شده و محدود و بدون اینکه درمالکیت کارخانه سهمی داشته باشند و بدون اینکه در ارزش تورمی دارایی های شرکت تولیدی ذینفع باشند به عنوان سرمایه گذار و شریک موقت و به عنوان یاور و مددکار ایفای نقش می نمایند و باعث شکوفایی تولید می شوند.

اگر چنانچه کارخانه های تولیدی مشکلاتی دارند باید درجای دیگر جست وجو کرد؛ مشکل را باید در تاجر شدن مدیران تولیدی برای حضور در واردات محصولات دیگر کشورها – در امورگمرکات-در زمینه های مسائل ارزی-درضعیف بودن امر تحقیقات و پژوهش دانشگاه ها و در نهایت در پایین بودن تقاضای داخلی و فشارهای تحریم بررسی کرد درحالیکه دست اندرکاران سیاست پولی و اقتصادی دیوار کوتاه سپردهگذاران نظام بانکی راکه عموماً از اقشار متوسط و ضعیفتر اجتماع هستند نشانه گرفته اند وامر توزیع عادلانه در آمد و مفاهیم اقتصاد مقاومتی را مد نظر ندارند در حالیکه انبوه سپرده گذاران نظام بانکی یاوران اصلی تأمین سرمایه برای تولید و ایجاد منفعت بیشتر برای بازار سرمایه و صاحبان سهام شرکتهای تولیدی هستند و نباید بر سرشاخه نشست و بن برید.

چنانچه بانکها اعم از دولتی و غیر دولتی علاقهمند به سلامت ساختار مالی خود هستند باید تلاش خود را صرف وصول انبوه مطالبات معوق سنواتی کنند تا در جهت رفع مشکلات و کمبود درآمد منطقی، به بانک کمک شود و هم سپردهگذاران از مضار این قبیل معوقات مصون باشند. تبلور اقتصاد مقاومتی در نظام پولی و بانکی آن است که با منظور کردن سهم سود عادله برای سپرده گذاران از یک طرف و توسعه فعالیت صندوق های قرضالحسنه از طرف دیگر موجبات تحریک تقاضای مشروع و معقول افراد جامعه را فراهم کنیم تا قادر باشند محصولات تولیدی وانشاءالله باکیفیت کارخانه های داخلی را با قیمتهای محاسبه شده و منطقی و رقابتی خریداری ومصرف نمایند و بهاین طریق زمینه اشتغال بیشتر فراهم گردد و بر رفاه عمومی و سلامت روانی جامعه کمک شود و کارخانه ها هم بتوانند با تولید بیشتر و محصولات بهتر منافع ملموس وغیر ملموس بیشتری را کسب کنند.

منبع:ایران

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.