قابل توجه موسسات حسابرسی

0 31

به آگاهی می رساند، به منظور کنترل رعایت تبصره یک ماده ۲۷ اساسنامه مبنی بر ارسال خلاصه قراردادهای منعقده توسط موسسات حسابرسی،  ثبت  تاریخ امضای قرارداد در سامانه سحر مطابق فرم زیر، ضروری می باشد.منبع:جامعه حسابداران رسمیارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.