نرم افزارحسابداری صدگان

فروش سفته و برات در مهرماه ۲۰ درصد کم شد

0 1,113

حسابداراپ

در بخش فروش اوراقی مثل سفته و برات شیب خرید به شدت نزولی شده و تنها در ماه مهر ۱۹.۷ درصد افت فروش سفته و برات نسبت به ماه مشابه سال قبل به چشم می‌خورد.


به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، مردم برای انجام هر کاری دست نگاه داشته‌اند. تحمیل محدودیت‌ها از سوی اعمال تحریم‌ها و پس از آن انتظار به تغییر یکباره شرایط پس از تحریم رکود را عمق زیادی بخشیده است و راهکارهای مسئولان پولی و مالی کشور نیز برای به حرکت واداشتن اقتصاد برای فاصله میلیمتری از رکود بوده است.

آنچه مسئولان را به فکر اعطای تسهیلات ارزان انداخت، گزارش‌هایی بود که از عملکرد بخش‌های اقتصادی در نیمه دوم سال به دست‌شان می‌رسید.

در بخش فروش اوراقی مثل سفته و برات شیب خرید به شدت نزولی شده و تنها در ماه مهر ۱۹.۷ درصد افت فروش سفته و برات نسبت به ماه مشابه سال قبل به چشم می‌خورد.

حتی اگر این آمار را با یک ماه قبل یعنی شهریور ۹۴ هم مقایسه کنیم، کاهش ۱۳.۳ درصدی فروش این اوراق به تنهایی گویای بسیاری از اتفاقاتا حادث شده در بازار است.

پندار سیستم

در مهرماه ۹۴ بالغ بر ۱۲۲.۶ میلیارد ریال سفته و برات در تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل ۱۳.۳ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۹.۷ درصد کاهش یافته است.

همچنین در ۷ ما اول سال ۹۴ حدود ۸۳۸.۲ میلیارد ریال سفته و برات در تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال ۹۳ معادل ۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. اگرچه رشد فروش اوراق در هفت ماهه رشد داشته ولی این افزایش به ماه‌هایی از نیمه اول سال که امیدها بعد از به دست آوردن توافق جامع افزایش یافته بود؛ باز می‌گردد.

اما طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در مهرماه ۹۴ بالغ بر یک هزار برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۱۲۰.۳ میلیارد ریال در تهران واخواست شد. در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۶۲.۵ و ۳۴.۲ رسید که در مقایسه با ماه قبل از نظر تعداد ۴۲.۷ درصد و از لحاظ مبلغ ۴۴.۹ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲۵.۱ درصد و ۴۱.۳ درصد کاهش داشته است.

شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در مهرماه ۹۴ به عدد ۵۴.۸ رسید که این شاخص در مهر ماه ۹۳ معادل ۶۹.۸ بوده است.

همچنین در ۷ ماه اول سال ۹۴ حدود ۵.۴ هزار برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۸۲۴.۲ میلیارد ریال در شهر تهران واخواست شد. در این دوره متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواستشده به ترتیب به اعداد ۵۰.۱ و ۳۳.۵ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۵۷ درصد و ۶۰.۹ درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در ۷ ماه اول سال ۹۴ به عدد ۷۲.۶ رسید. عدد شاخص مزبور در ۷ ماه اول سال ۹۳ معادل ۶۹.۵ بوده است.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.