نرم افزارحسابداری صدگان

شرایط درخواست مستمری بازنشستگی

0 757

حسابداراپ

بیمه شدگانی که به سن قانونی بازنشستگی (۶۰ سال تمام برای مردان و ۵۵ سال تمام برای زنان) می‌رسند، در صورتی که حداقل سابقه پرداخت حق بیمه مقرر در سن یاد شده را دارا باشند، می‌توانند تقاضای بازنشستگی کنند.


پرداخت مستمری بازنشستگی و تامین شرایط زندگی مناسب برای بیمه شدگان، به هنگام بازنشستگی، یکی از کارکردهای اصلی نظام بیمه تامین اجتماعی است به نحوی که، درقبال دریافت حق بیمه در دوران اشتغال بیمه شدگان، مسئولیت پرداخت مستمری به همراه تامین و ارائه خدمات درمانی به آنان و خانواده‌هایشان را در دوران بازنشستگی برعهده می‌گیرد.

به گزارش ایسنا، شرایط لازم برای در خواست مستمری بازنشستگی به شرح زیر است:

بیمه شدگانی که به سن قانونی بازنشستگی (۶۰ سال تمام برای مردان و ۵۵ سال تمام برای زنان) می‌رسند، در صورتی که حداقل سابقه پرداخت حق بیمه مقرر در سن یاد شده را دارا باشند، می‌توانند تقاضای بازنشستگی کنند. حداقل سابقه پرداخت حق بیمه تا سال ۸۱، ده سال تمام بود، پس از آن با گذشت هر سال، یک سال به این سابقه اضافه می‌شود تا به بیست سال تمام برسد. به طوری که از سال ۸۷ تا ۸۸ حداقل سابقه پرداخت حق بیمه ۱۷ سال و از۸۸ تا ۸۹ ، ۱۸ سال خواهد بود.

چند نکته مهم:

– در صورتی که بیمه شده ۳۰ سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد، حداقل سن بازنشستگی برای مردان ۵۰ سال و برای زنان ۴۵ سال تمام خواهد بود.

– درصورتی که بیمه شده (مرد یا زن ) دارای ۳۵ سال تمام سابقه پرداخت حق بیمه باشد، بدون شرط سنی می‌تواند درخواست بازنشستگی کند.

-زنان بیمه شده با ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه و ۴۲ سال سن، مشروط بر اینکه بهنگام ارائه درخواست بازنشستگی یا ترک کار در کارگاههای مشمول قانون کار اشتغال باشند، می‌توانند متقاضی بهره مندی ازمزایای بازنشستگی شوند.

– درخواست بازنشستگی به عهده بیمه شده است و کارفرما نمی‌تواند بیمه شده را وادار به بازنشسته شدن کند یا از سازمان تأمین اجتماعی بخواهد که بیمه شده را بازنشسته کند، مگر در مواردی که بیمه شده مرد دارای ۶۵ سال تمام و بیمه شده زن دارای ۶۰ سال تمام یا بیشتر از آن بوده و حداقل سابقه قابل قبول را نیز در تاریخ بازنشستگی داشته باشد. تنها در اینصورت است که کارفرما می‌تواند بازنشستگی بیمه شده را از سازمان تأمین اجتماعی درخواست کند.

لازم به ذکر است مقررات و ضوابط دیگری در خصوص بازنشستگی در مشاغل سخت وزیان آور، جانبازان و آزادگان، پیش از موعد کارکنان دولت و… وجود دارد که متقاضیان جهت کسب اطلاعات دقیق تر می‌توانند به آخرین شعبه محل بیمه پردازی خود مراجعه کنند.

پندار سیستم

روش محاسبه میزان مستمری بازنشستگی

میزان مستمری بازنشستگی عبارت است از یک سی ام متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ضربدرسنوات پرداخت حق بیمه مشروط برآن که از ۳۵/۳۰ (سی وپنج و سی‌ام) متوسط مزد یا حقوق تجاوز نکند.

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان تامین اجتماعی، منظور از متوسط مزد یا حقوق بیمه شده ، مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که براساس آن حق بیمه پرداخت شده ظرف آخرین دوسال پرداخت حق بیمه تقسیم بر عدد۲۴ است.

مدارک لازم برای ارائه درخواست بازنشستگی

– اصل وتصویر تمام صفحات شناسنامه بیمه شده

– اصل وتصویر کارت ملی

– فرم تکمیل شده در خواست بازنشستگی (دریافت فرم )

-اصل وتصویرصفحات شناسنامه افراد تحت تکفل

– اصل و تصویر کارت ملی افراد تحت تکفل

– اصل وتصویر سند ازدواجمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.