نرم افزارحسابداری صدگان

بیمه شده از اولین روز اشتغال به کار مشمول تأمین اجتماعی است.

0 583

حسابداراپ

مدیر کل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی گفت: هر کارگری( که مشمول قانون تأمین اجتماعی باشد) حق دارد از اولین روز اشتغال به کار تحت پوشش بیمه قرار بگیرد.


پندار سیستم

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مهرداد قریب افزود: کارفرمایان باید صورت دستمزد و حقوق کارکنان را با آخرین تغییرات در دستمزد و تعداد نیروها تنظیم و حق بیمه کارکنان خود را تا آخرین روز ماه بعد پرداخت کنند.
وی ادامه داد: هر فرد پس از آغاز بیمه پردازی می تواند از سازمان تأمین اجتماعی حقوق خود را در چارچوب اختیارات قانونی سازمان مطالبه کند.
قریب گفت: بیمه شدگان حق دارند به قوانین و مقررات که حقوق و تکالیف آنها را بیان می کند، دسترسی داشته باشند ودر این راستا سازمان تأمین اجتماعی از طرق مختلف نسبت به اطلاع رسانی قوانین جدید و رفع ابهام اقدام می کند.
وی با بیان اینکه تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در برابر هر بیمه شده مشروط به تداوم اشتغال وی در کارگاه مشمول قانون است، تصریح کرد: اگر برای بیمه شده ای که تحت پوشش قرار گرفته برای مدتی از سوی کارفرما لیست و حق بیمه پرداخت نشود، سازمان تأمین اجتماعی با انجام بازرسی از کارگاه ودر صورت اشتغال بکار اینگونه افراد، تعهدات خود را به بیمه شده ارائه می کند.
مدیر کل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی خاطر نشان کرد: در شرایط فوق سازمان تأمین اجتماعی بر اساس گزارشات بازرسی، حق بیمه یاد شده را از کارفرما مطالبه می کند.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.