نرم افزارحسابداری صدگان

۲۰درصدافزايش حقوق بازنشستگان درسال ۹۳

0 604

حسابداراپ

دولت با افزایش ۲۰ درصد حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دولت، نهادها،موسسات عمومی غیردولتی در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲ موافقت کرد.

پندار سیستم


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ، بر اساس این مصوبه، ضریب حقوقی سال ۱۳۹۳ اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، قضات و شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شد.
همچنین برپایه مصوبه مذکور ،حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر شاغلین و بازنشستگان،وظیفه بگیران ومشترکان صندوق های بازنشستگی کشورو نیروهای مسلح نیز تعیین گردید.


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.