نرم افزارحسابداری صدگان

ماليات درآمد حاصل از تعليم و تربيت مدارس غير انتفاعي

0 1,916

حسابداراپ

مطابق ماده (۱۳۴) قانون ماليات هاي مستقيم و ماده (۱) آئين نامه اجرائي آن “درآمد حاصل از تعليم و تربيت مدارس غير انتفاعي اعم از ابتدائي، راهنمائي، متوسطه، فني و حرفه اي، دانشگاهها و مراکز آموزش عالي غيرانتفاعي و … که حسب مورد داراي پروانه فعاليت و مجوز از مراجع و وزارتخانه ذيربط مي باشند از پرداخت ماليات معاف هستند”.


پندار سیستم

ضمناً مطابق تبصره (۱) و (۲) ماده (۱) آئين نامه اجرائي موصوف “درآمد حاصل از فعاليت اقتصادي و غيرمرتبط با موضوع تعليم و تربيت طبق مقررات مربوط و ساير فعاليت هاي خارج از شمول مجوز مذکور مشمول ماليات بوده و درآمدهاي حاصل از برگزاري فعاليت هاي فرهنگي و سمينارها يا دوره هاي آموزشي اين گونه مؤسسات نيز مرتبط با فعاليت تعليم و تربيت محسوب شده و از پرداخت ماليات معاف مي باشد.”

منبع : سايت سازمان امورمالياتي


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.