نرم افزارحسابداری صدگان

شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران

0 663

حسابداراپ

خلاصه نتايج به‌دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه ۱۰۰=۱۳۹۰ به شرح ذيل است:

پندار سیستم– شاخص بهاي کالاها و خدمـــــات مصرفي در منـــــاطق شهري ايران در آبـــــان‌ماه ۱۳۹۲ به عدد ۵/۱۸۰ رسيد که نسبت به ماه قبل ۰/۱ درصد افزايش يافت.
– شاخص مذکور در آبان‌ماه ۱۳۹۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۹/۳۱ درصد افزايش داشته است.
– نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به آبان‌‌ماه ۱۳۹۲ نسبت به دوازده ماه منتهي به آبان‌ماه ۱۳۹۱ معادل ۰/۴۰ درصد مي‌باشد.


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.