نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۲۶۸۵/۲۶۰/د مورخ ۹۲/۷/۶(عدم شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده بر واردات وعرضه ويتامين‌ها و مکمل‌هاي غذايي)

0 1,241

حسابداراپ

 پيرو بخشنامه شماره ۵۱۷ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۲،در راستاي اجراي نظريه شماره ۷۹۳۳۷/۱۴۲۸۴ مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۰ معاونت حقوقي رئيس جمهور،که مقررمي دارد:«‌ويتامين‌ها ومکمل هاي غذايي بنا به فهرستي که وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکي به عنوان دارو تاييد واعلام مي‌نمايد مشمول بند(۹)ماده(۱۲)قانون ماليات بر ارزش افزوده مي باشد”،به پيوست  فهرست تکميلي ويتامين ها ومکمل هاي غذايي منضم به نامه شماره ۲۰۱۲۰۵/۶۶۵مورخ۱۰/۶/۱۳۹۲وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکي(در قالب يک عدد لوح فشرده) جهت اطلاع واقدام لازم ارسال مي‌گردد .

 

پندار سیستم

عليرضا طاري بخش

معاون ماليات بر ارزش افزوده


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.